TREND 2020 SA PRESÚVA NA NOVÝ TERMÍN


Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku spôsobenú COVID-19 vírusom, Vám musím oznámiť, že kongres TREND 2020 sa presúva na náhradný termín: 26.6 – 27.6.2020. Mňa osobne situácia veľmi mrzí, ale považujem toto rozhodnutie organizačného výboru za veľmi zodpovedné. Ako zdravotnícky pracovníci musíme pristupovať k tejto epidémii s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Zastavenie šírenia vírusu považujeme v súčasnosti za nadradené prínosu odbornej akcie. Zároveň nás veľmi teší veľký záujem o kongres a dúfame, že nový termín Vám bude vyhovovať. Chcem poďakovať všetkým čo sa prihlásili, obzvlášť prednášajúcim a týmto Vás ešte raz pozvať na nový termín podujatia.

Bližšie informácie budeme zverejňovať na www.trend2020.sk


MUDr. Michal Žilinčan, MPH

   Šéf organizačného výboru